Về SGI Capital

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư SGI (tên giao dịch SGI Capital) là công ty quản lý quỹ chuyên về vốn cổ phần niêm yết tại Việt Nam.

Vốn chủ sở hữu cuối 2016 là hơn 50 tỷ, tổng tài sản quản lý tại ngày 31 tháng 3 năm 2016 là hơn 500 tỷ VNĐ.

Được thành lập từ năm 2008, Công ty tự hào là một trong những công ty quản lý quỹ có tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư ủy thác và vốn tự có vượt trội so với thị trường trong 5 năm trở lại đây. SGI Capital có tư duy đầu tư cởi mở và linh hoạt, và triết lý đồng lợi ích cùng các nhà đầu tư.

Mục tiêu của SGI Capital là liên tục học hỏi và phát triển năng lực đầu tư để duy trì kết quả vượt trội so với thị trường. Tập trung ưu tiên hiệu quả đầu tư vốn hơn phát triển quy mô. Công ty cũng chú trọng tạo dựng môi trường làm việc năng động tích cực và hướng tới một tổ chức có trách nhiệm với cộng đồng.

SGI Capital đặt trụ sở tại Hà Nội và chi nhánh TP HCM. Đội ngũ 16 nhân viên với 10 nhân sự bộ phận đầu tư có trung bình 10 năm kinh nghiệm trong ngành tài chính và hơn 5 năm làm việc tại công ty.

TẦM NHÌN SGI CAPITAL

SGI Capital là một công ty quản lý quỹ trong nước hàng đầu tại Việt Nam kể cả về qui mô và chất lượng tài sản.

SỨ MỆNH SGI CAPITAL

SGI Capital hoạt động với sứ mệnh như sau:

SGI Capital sẽ làm tăng giá trị vốn hóa của các nhà đầu tư và cổ đông của công ty thông qua những hoạt động đầu tư và quản lý danh mục đầu tư chuyên nghiệp ở Việt Nam và các nước lân cận.

SGI Capital góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng về quy mô và tăng cường sức cạnh tranh của tập đoàn SGI ở Việt Nam và các nước lân cận thông qua các hoạt động đầu tư tài chính và mua bán doanh nghiệp.

SGI Capital thực hiện huy động vốn và đầu tư vốn cổ phần, tạo dựng thế chân kiềng trong chiến lược phát triển của SGI, đồng thời góp phần chuyên nghiệp hóa các hoạt động đầu tư tài chính của SGI.

SGI Capital, thông qua việc áp dụng những thông lệ tốt về quản trị công ty và quản trị doanh nghiệp, sẽ trở thành một đơn vị quản lý tài sản đáng tin cậy của các nhà đầu tư, đồng thời tạo dựng một môi trường làm việc hài hòa và phát huy tính sáng tạo cho người lao động.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Giá trị cốt lõi

Bền vững.

Hiệu quả.

Chuyên nghiệp.

Năng động.

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC