Thông tin về Quỹ

Chiến lược đầu tư

Quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng Ballad Việt Nam hướng tới mục tiêu lợi nhuận vượt trội nhờ phân bổ tập trung vào 15-20 cổ phiếu có xếp hạng cao nhất trong danh mục theo dõi của SGI. Đây là các doanh nghiệp năng động và hiệu quả nhất của nền kinh tế Việt Nam, với tốc độ tăng trưởng nhanh trong 3-5 năm tới. Tỷ trọng phân bổ từng cổ phiếu và toàn bộ danh mục được điều chỉnh theo hệ thống đánh giá tương quan rủi ro và độ hấp dẫn với từng cổ phiếu cũng như toàn bộ thị trường.

Thông tin quỹ
Ngày thành lập: 19/11/2021
Phí phát hành: 0.5% x Giá trị mua
Tần suất giao dịch: 2 lần/ tháng
Ngân hàng giám sát: BIDV Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Phí mua lại: 1% x Giá trị bán
Số tiền mua tối thiểu: 10 triệu đồng
Đại lý phân phối: Fincorp, VNDirect
Công ty kiểm toán: AASC
Hiệu suất đầu tư
  TBLF VN-Index
Tổng tài sản Quỹ (Tỷ VND) 75.85  
Giá trị tài sản ròng/ CCQ (VND) 7,698.23  
Lợi nhuận tháng 11/2023 2.73% 6.41%
Lợi nhuận từ đầu năm 2023 5.78% 8.64%
Lợi nhuận từ khi thành lập (19/11/2021) -23.02% -24.66%

(Dữ liệu tính tại thời điểm đóng cửa ngày 30/11/2023)

(Giá trị tài sản ròng của Quỹ đã trừ đi các chi phí vận hành)

TT Chứng khoán Ngành Tỷ trọng % NAV
1 ACB Ngân hàng 14.47%
2 MWG Bán lẻ 11.05%
3 PNJ Bán lẻ 10.21%
4 DHG Dược phẩm 4.72%
5 FMC Hàng tiêu dùng 4.69%
6 MBB Ngân hàng 4.69%
7 TLG Hàng tiêu dùng 4.66%
8 CTG Ngân hàng 4.65%
9 VTO Vận tải 4.64%
10 TPB Ngân hàng 4.55%
11 VNM Hàng tiêu dùng 4.53%
12 ACV Dịch vụ hàng không 4.48%
13 VIB Ngân hàng 4.46%
14 QTP Sản xuất điện 4.04%

 

(Dữ liệu tính tại thời điểm đóng cửa ngày 30/11/2023)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG

CHỈ SỐ DANH MỤC ĐẦU TƯ

  TBLF VN-Index
P/E (x) 11.61 13.49
ROE (%) 23.43% 11.59%
Số lượng cổ phiếu 14 395

(Dữ liệu tính tại thời điểm đóng cửa ngày 30/11/2023)

Thông tin được đăng tải tại:

Web: https://sgicapital.com.vn/the-ballad-fund/

Facebook: https://www.facebook.com/SGICapital

Liên hệ: TheBalladFund@sgicapital.com.vn

Không sao chép, phát hành toàn bộ hay từng phần vì bất cứ mục đích nào nếu không có sự đồng ý bằng văn bản từ SGI Capital. Đối với những thông tin dự báo hoặc nhận định về tương lai, SGI Capital không có nghĩa vụ xác nhận hoặc cập nhật những thông tin nếu tình huống thay đổi.