Sứ mệnh SGI Capital

SGI Capital hoạt động với sứ mệnh như sau:

SGI Capital sẽ làm tăng giá trị vốn hóa của các nhà đầu tư và cổ đông của công ty thông qua những hoạt động đầu tư và quản lý danh mục đầu tư chuyên nghiệp ở Việt Nam và các nước lân cận.

SGI Capital góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng về quy mô và tăng cường sức cạnh tranh của tập đoàn SGI ở Việt Nam và các nước lân cận thông qua các hoạt động đầu tư tài chính và mua bán doanh nghiệp.

SGI Capital thực hiện huy động vốn và đầu tư vốn cổ phần, tạo dựng thế chân kiềng trong chiến lược phát triển của SGI, đồng thời góp phần chuyên nghiệp hóa các hoạt động đầu tư tài chính của SGI.

SGI Capital, thông qua việc áp dụng những thông lệ tốt về quản trị công ty và quản trị doanh nghiệp, sẽ trở thành một đơn vị quản lý tài sản đáng tin cậy của các nhà đầu tư, đồng thời tạo dựng một môi trường làm việc hài hòa và phát huy tính sáng tạo cho người lao động.