QUỸ ĐẦU TƯ SGI

Phát triển tiềm năng doanh nghiệp

Thông tin về Quỹ

TỔNG QUAN VỀ SGI

Quỹ đầu tư Chứng khoán Việt Nam (SGI) là quỹ đại chúngđầu tiên của Việt Nam, được huy động nguồn vốn từ cá nhân, pháp nhân trong và ngoài nước với quy mô vốn ban đầu 300 tỷ đồng trong vòng 10 ngày vào tháng 4/2004. Sau 10 năm hoạt động, Quỹ đầu tư SGI đã chuyển đổi thành công từ quỹ đóng sang quỹ mở, đây cũng là xu hướng đầu tư của các quỹ trên thế giới, nhằm đem lại lợi ích tối ưu cho nhà đầu tư.

Chiến lược đầu tư

Mục tiêu mà Quỹ đầu tư SGI nhắm đến là xây dựng được một danh mục đầu tư cân đối và đa dạng nhằm tối ưu hóa lợi nhuận, tối thiểu hóa các rủi ro cho nguồn vốn đầu tư của quỹ. Phần lớn các thương vụ đầu tư sẽ được tập trung vào các loại chứng khoán đang và sẽ niêm yết trên TTCK Việt Nam. Chứng khoán này bao gồm chứng khoán của các công ty đang niêm yết trên thị trường, các loại trái phiếu Chính phủ, trái phiếu công ty, cổ phiếu của các công ty cổ phần. Ngoài ra, mục tiêu của quỹ còn nhắm đến trong quá trình đầu tư là giúp các đơn vị tái cơ cấu về mặt tài chính, phát triển hệ thống quản trị, nâng cao năng lực cạnh tranh nhằm làm gia tăng giá trị của chính các công ty này và vì thế gia tăng về mặt giá trị các khoản đầu tư của Quỹ đầu tư SGI

thông tin chung
Mã giao dịch SGI
Loại quỹ Quỹ cân bằng
Thời điểm đóng sổ lệnh 14h30 ngày T-1
Giá trị tài sản ròngTại ngày 24/08/2017
Thay đổi so với kỳ trước (%) 32.631,07
NAV/CCQ (VNĐ) (*) 0,48
Thay đổi so với đầu năm (%) 16,57
TĂNG TRƯỞNG TRUNG
BÌNH NĂM(Tại ngày 31/07/2017)
1 năm (%) 18,4
1 năm (%) 18,3
1 năm (%) 11,8
Một số chỉ tiêuTại ngày 31/07/2017
Tỷ lệ chi phí 12 tháng (%) 2,2
Vòng quay tài sản 12 tháng (%) 89,7

Phân bố tài sản theo ngành

Phân bổ tài sản theo loại tài sản

10 khoản đầu tư lớn

10 khoản đầu tư lớn
MWG Bán Lẻ Sàn HOSE 19.8
VNM Thực Phẩm, NGK & Thuốc Lá Sàn HOSE 16.8
ACB Ngân Hàng Sàn HNX 16.4
PNJ Dệt May & Thiết Bị Tiêu Dùng Sàn HOSE 16.1
SAB Thực Phẩm, NGK & Thuốc Lá Sàn HOSE 4.8
FPT Thiết Bị và Phần Cứng Công Nghệ Sàn HOSE 4.6
VPB Ngân Hàng Sàn HOSE 4.1
HPG Vật Liệu Sàn HOSE 3.5
HAG Nông Nghiệp Sàn HOSE 3.3
VJC Vận Tải Sàn HOSE 3.2
Tổng cộng 92.6 %

Đặc trưng danh mục

chỉ số cơ bản SGI VN-index
P/E(trung vị) 12.6 10.9
P/E(bình quân gia quyền) 15.4 16.0
P/B(trung vị) 2.6 2.4
p/B(bình quân gia quyền) 3.6 2.3
Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (%) 2.2 3.0
Số lượng cổ phiếu 30 338
Hệ số rủi ro SGI VN-Index
Hệ số Beta 0.6 1.0
Độ biến động bình quân năm (%) 7.8 9.8
Hệ số Sharpe 1.6 1.4

Biểu Đồ Hoạt Động

Ngày chốt danh sách Ngày thanh toán cổ tức Tỷ lệ cổ tức / chứng chỉ quỹ
so với mệnh giá VND 10.000
Thành tiền
29/04/2005 11/05/2005 1.0% 100
29/04/2005 11/05/2005 1.50% 150

Báo cáo NAV

Cập nhật hoạt động

Thông tin quỹ

Bản cáo bạch

Báo cáo NAV

Cập nhật hoạt động

Thông tin quỹ

Bản cáo bạch