Bà Hường phụ trách nguồn vốn và tối ưu hóa trong việc thực hiện các quyết định đầu tư. Bà có 10 năm kinh nghiệm làm chuyên viên tư vấn đầu tư tại MB Securities.