Bà Hương gia nhập đội ngũ SGI Capital từ năm 2015 với vị trí Trưởng phòng Hành chính Nhân sự. Trước đó, bà có 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán và hành chính nhân sự tại Công ty TNHH Kế toán Kiểm toán Tư vấn Việt Nam. Bà Hương tốt nghiệp Cử nhân Kế toán trường Đại học Công đoàn.