Ông Nguyễn Cao Hữu Trí đã giữ nhiều chức vụ chủ chốt trong các công ty đầu tư và khối ngân hàng như Phó Tổng Giám đốc phụ trách đầu tư, Giám đốc khu vực Tây Nam Bộ kiêm Giám đốc chi nhánh Kiên Giang tại Ngân hàng TMCP Nam Việt. Ông Trí tốt nghiệp Thạc Sỹ Tài chính – Ngân hàng của Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh.