Bà Bảo Anh phụ trách mảng tài chính, ngân hàng, bảo hiểm và hàng không. Trước khi gia nhập SGI Capital, bà có kinh nghiệm phân tích đầu tư tại FPT Capital và kiểm toán tại Ernst & Young Việt Nam. Bà Bảo Anh tốt nghiệp Cử nhân tài chính ngân hàng tại đại học Monash, Úc và hoàn thành level 2 CFA.