Ông Khoa là chuyên gia về ngành bất động sản, xây dựng và vật liệu xây dựng. Là một người tham gia thị trường chứng khoán từ rất sớm khi còn là sinh viên, ông Khoa đã bồi đắp liên tục năng lực trong việc phân tích ngành và doanh nghiệp, kết hợp với phân tích kỹ thuật thị trường để tìm ra những cơ hội đầu tư hiệu quả. Ông Khoa tốt nghiệp Cử nhân tài chính ngân hàng tại Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.