Ông Khoa có 12 năm kinh nghiệm chuyên sâu trong đầu tư chứng khoán niêm yết. Gia nhập SGI Capital từ khi thành lập năm 2008, ông Khoa nhanh chóng thể hiện được năng lực và được đề bạt trở thành Trưởng phòng quản lý danh mục đầu tư, chú trọng vào các lĩnh vực bất động sản, xây dựng và vật liệu xây dựng. Ông Khoa tốt nghiệp Cử nhân Tài chính – Ngân hàng tại Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.