Trong 15 năm tham gia thị trường chứng khoán, ông Phúc để lại những dấu ấn riêng với những quyết định mạnh mẽ, khác biệt và hiệu quả giúp cho các tổ chức mà ông công tác đạt những kết quả ấn tượng trong hoạt động đầu tư.

Trước khi gia nhập SGI Capital, ông Phúc quản lý danh mục đầu tư hơn 40 triệu USD tại quỹ IPAAM với mức tăng ấn tượng 61% trong năm 2008-2009 và từng giữ nhiều chức vụ quản lý trước đó trong VNDirect và quỹ IPAAM.

Trong 10 năm ông Phúc tham gia điều hành hoạt động đầu tư tại SGI Capital, danh mục đầu tư của khách hàng và SGI Capital đạt tỷ suất lợi nhuận trung bình vượt trội so với thị trường. Ông đã xây dựng được một đội ngũ cộng sự suất sắc với sự hỗ trợ của các hệ thống tìm kiếm, đánh giá cơ hội đầu tư cũng như đánh giá rủi ro thị trường hiệu quả và bền vững.

Ngoài ra, ông Phúc là người có uy tín trong cộng đồng đầu tư Việt Nam thông qua nhiều hoạt động chia sẻ, đóng góp cho cộng đồng như hội thảo, diễn đàn, và những bài viết chất lượng cho các tạp chí nổi tiếng như Forbes Việt Nam, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, Thời báo Kinh tế Việt Nam, Đầu tư Chứng khoán,… về các chủ đề kinh tế vĩ mô, thị trường chứng khoán, cơ hội đầu tư và quản lý tài chính cá nhân.

Ông Phúc tốt nghiệp Cao học Quản lý chiến lược tại Đại học Tilburg, Hà Lan và MBA tại Đại học Greenwich, UK.