Bà Nguyệt Minh có 10 năm kinh nghiệm trong ngành tài chính và kiểm toán. Gia nhập SGI Capital từ năm 2010 phụ trách mảng nông nghiệp, thủy hải sản, dầu khí, dược và các ngành liên quan, bà đóng góp đáng kể trong các deal đầu tư đồng thời góp phần tạo môi trường làm việc hiệu quả và thân thiện. Bà Minh là thành viên của Hiệp hội CFA (Hoa Kỳ) từ năm 2017.