Bà Mai có 12 năm kinh nghiệm chuyên sâu trong đầu tư chứng khoán niêm yết. Trước khi gia nhập SGI Capital năm 2010, bà Mai là chuyên viên phân tích tại Công ty Chứng khoán VNDirect. Tại SGI Capital, bà Mai phát huy được đầy đủ khả năng về phân tích và sự nhạy bén trong nắm bắt cơ hội đầu tư. Nhờ đó, bà Mai được đề bạt trở thành Trưởng phòng quản lý doanh mục đầu tư, chú trọng vào các ngành: thép, kim loại màu, dệt may, và các nhóm ngành liên quan. Bà Mai tốt nghiệp Cử nhân Tài chính – Ngân hàng tại Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và đã hoàn thành CFA level 3 từ năm 2012.