Bà Nhạn gia nhập SGI Capital từ tháng 5 năm 2010 với bề dày kinh nghiệm gần 10 năm làm kế toán trưởng và phụ trách khối hỗ trợ tại nhiều công ty. Bà Nhạn tốt nghiệp cử nhân kế toán, trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh.