Bà Nhạn gia nhập SGI Capital từ tháng 5 năm 2010. Tại SGI Capital, với vị trí Kế toán trưởng, bà phụ trách vận hành tốt mảng kế toán đồng thời phụ trách khối hỗ trợ tại công ty. Bà Nhạn tốt nghiệp Cử nhân Kế toán, trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.