Quỹ đầu tư

Được thành lập từ năm 2008, Công ty tự hào là một trong những quỹ đầu tư có tỷ suất lợi nhuận cao nhất thị trường trong 5 năm trở lại đây. SGICapital có tư duy đầu tư cởi mở và linh hoạt, và triết lý đồng lợi ích cùng các nhà đầu tư.

Mục tiêu của SGI Capital là liên tục học hỏi và phát triển năng lực đầu tư để duy trì kết quả vượt trội so với thị trường. Tập trung ưu tiên hiệu quả đầu tư vốn hơn phát triển quy mô. Công ty cũng chú trọng tạo dựng môi trường làm việc năng động tích cực và hướng tới một tổ chức có trách nhiệm với cộng đồng.

ủy thác đầu tư

Được thành lập từ năm 2008, Công ty tự hào là một trong những quỹ đầu tư có tỷ suất lợi nhuận cao nhất thị trường trong 5 năm trở lại đây. SGICapital có tư duy đầu tư cởi mở và linh hoạt, và triết lý đồng lợi ích cùng các nhà đầu tư.

Mục tiêu của SGI Capital là liên tục học hỏi và phát triển năng lực đầu tư để duy trì kết quả vượt trội so với thị trường. Tập trung ưu tiên hiệu quả đầu tư vốn hơn phát triển quy mô. Công ty cũng chú trọng tạo dựng môi trường làm việc năng động tích cực và hướng tới một tổ chức có trách nhiệm với cộng đồng.

tư vấn đầu tư

Được thành lập từ năm 2008, Công ty tự hào là một trong những quỹ đầu tư có tỷ suất lợi nhuận cao nhất thị trường trong 5 năm trở lại đây. SGICapital có tư duy đầu tư cởi mở và linh hoạt, và triết lý đồng lợi ích cùng các nhà đầu tư.

Mục tiêu của SGI Capital là liên tục học hỏi và phát triển năng lực đầu tư để duy trì kết quả vượt trội so với thị trường. Tập trung ưu tiên hiệu quả đầu tư vốn hơn phát triển quy mô. Công ty cũng chú trọng tạo dựng môi trường làm việc năng động tích cực và hướng tới một tổ chức có trách nhiệm với cộng đồng.