Báo cáo NAV The Ballad Fund

Báo cáo giá trị tài sản ròng từ 02/05/2023 đến 08/05/2023 của Quỹ TBLF

Báo cáo giá trị tài sản ròng từ 25/04/2023 đến 01/05/2023 của Quỹ TBLF

Báo cáo giá trị tài sản ròng từ 18/04/2023 đến 24/04/2023 của Quỹ TBLF

Báo cáo giá trị tài sản ròng từ 11/04/2023 đến 17/04/2023 của Quỹ TBLF

Báo cáo giá trị tài sản ròng từ 04/04/2023 đến 10/04/2023 của Quỹ TBLF

Báo cáo giá trị tài sản ròng từ 28/03/2023 đến 03/04/2023 của Quỹ TBLF

Báo cáo giá trị tài sản ròng từ 21/03/2023 đến 27/03/2023 của Quỹ TBLF

Báo cáo giá trị tài sản ròng từ 14/03/2023 đến 20/03/2023 của Quỹ TBLF

Báo cáo giá trị tài sản ròng từ 07/03/2023 đến 13/03/2023 của Quỹ TBLF

Báo cáo giá trị tài sản ròng từ 28/02/2023 đến 06/03/2023 của Quỹ TBLF