Báo cáo NAV The Ballad Fund

Báo cáo giá trị tài sản ròng từ 11/07/2023 đến 17/07/2023 của Quỹ TBLF

Báo cáo giá trị tài sản ròng từ 04/07/2023 đến 10/07/2023 của Quỹ TBLF

Báo cáo giá trị tài sản ròng từ 27/06/2023 đến 03/07/2023 của Quỹ TBLF

Báo cáo giá trị tài sản ròng từ 20/06/2023 đến 26/06/2023 của Quỹ TBLF

Báo cáo giá trị tài sản ròng từ 13/06/2023 đến 19/06/2023 của Quỹ TBLF

Báo cáo giá trị tài sản ròng từ 06/06/2023 đến 12/06/2023 của Quỹ TBLF

Báo cáo giá trị tài sản ròng từ 30/05/2023 đến 05/06/2023 của Quỹ TBLF

Báo cáo giá trị tài sản ròng từ 23/05/2023 đến 29/05/2023 của Quỹ TBLF

Báo cáo giá trị tài sản ròng từ 16/05/2023 đến 22/05/2023 của Quỹ TBLF

Báo cáo giá trị tài sản ròng từ 09/05/2023 đến 15/05/2023 của Quỹ TBLF