Báo cáo NAV The Ballad Fund

Báo cáo giá trị tài sản ròng từ 19/09/2023 đến 25/09/2023 của Quỹ TBLF

Báo cáo giá trị tài sản ròng từ 12/09/2023 đến 18/09/2023 của Quỹ TBLF

Báo cáo giá trị tài sản ròng từ 05/09/2023 đến 11/09/2023 của Quỹ TBLF

Báo cáo giá trị tài sản ròng từ 29/08/2023 đến 04/09/2023 của Quỹ TBLF

Báo cáo giá trị tài sản ròng từ 22/08/2023 đến 28/08/2023 của Quỹ TBLF

Báo cáo giá trị tài sản ròng từ 15/08/2023 đến 21/08/2023 của Quỹ TBLF

Báo cáo giá trị tài sản ròng từ 08/08/2023 đến 14/08/2023 của Quỹ TBLF

Báo cáo giá trị tài sản ròng từ 01/08/2023 đến 07/08/2023 của Quỹ TBLF

Báo cáo giá trị tài sản ròng từ 25/07/2023 đến 31/07/2023 của Quỹ TBLF

Báo cáo giá trị tài sản ròng từ 18/07/2023 đến 24/07/2023 của Quỹ TBLF