Báo cáo NAV The Ballad Fund

Báo cáo giá trị tài sản ròng từ 28/12/2021 đến 03/01/2021 của quỹ TBLF

Báo cáo giá trị tài sản ròng từ 21/12/2021 đến 27/12/2021 của quỹ TBLF

Báo cáo giá trị tài sản ròng từ 14/12/2021 đến 20/12/2021 của quỹ TBLF

Báo cáo giá trị tài sản ròng từ 07/12/2021 đến 13/12/2021 của quỹ TBLF

Báo cáo giá trị tài sản ròng từ 30/11/2021 đến 06/12/2021 của quỹ TBLF

Báo cáo giá trị tài sản ròng từ 23/11/2021 đến 29/11/2021 của quỹ TBLF

Báo cáo giá trị tài sản ròng từ 16/11/2021 đến 22/11/2021 của quỹ TBLF