Báo cáo NAV The Ballad Fund

Báo cáo giá trị tài sản ròng từ 17/05/2022 đến 23/05/2022 của quỹ TBLF

Báo cáo giá trị tài sản ròng từ 10/05/2022 đến 16/05/2022 của quỹ TBLF

Báo cáo giá trị tài sản ròng từ 03/05/2022 đến 09/05/2022 của quỹ TBLF

Báo cáo giá trị tài sản ròng từ 26/04/2022 đến 02/05/2022 của quỹ TBLF

Báo cáo giá trị tài sản ròng từ 19/04/2022 đến 25/04/2022 của quỹ TBLF

Báo cáo giá trị tài sản ròng từ 12/04/2022 đến 18/04/2022 của quỹ TBLF

Báo cáo giá trị tài sản ròng từ 05/04/2022 đến 11/04/2022 của quỹ TBLF

Báo cáo giá trị tài sản ròng từ 29/03/2022 đến 04/04/2022 của quỹ TBLF

Báo cáo giá trị tài sản ròng từ 22/03/2022 đến 28/03/2022 của quỹ TBLF

Báo cáo giá trị tài sản ròng từ 15/03/2022 đến 21/03/2022 của quỹ TBLF