Báo cáo NAV The Ballad Fund

Báo cáo giá trị tài sản ròng từ 28/11/2023 đến 04/12/2023 của Quỹ TBLF

Báo cáo giá trị tài sản ròng từ 21/11/2023 đến 27/11/2023 của Quỹ TBLF

Báo cáo giá trị tài sản ròng từ 14/11/2023 đến 20/11/2023 của Quỹ TBLF

Báo cáo giá trị tài sản ròng từ 07/11/2023 đến 13/11/2023 của Quỹ TBLF

Báo cáo giá trị tài sản ròng từ 31/10/2023 đến 06/11/2023 của Quỹ TBLF

Báo cáo giá trị tài sản ròng từ 24/10/2023 đến 30/10/2023 của Quỹ TBLF

Báo cáo giá trị tài sản ròng từ 17/10/2023 đến 23/10/2023 của Quỹ TBLF

Báo cáo giá trị tài sản ròng từ 10/10/2023 đến 16/10/2023 của Quỹ TBLF

Báo cáo giá trị tài sản ròng từ 03/10/2023 đến 09/10/2023 của Quỹ TBLF

Báo cáo giá trị tài sản ròng từ 26/09/2023 đến 02/10/2023 của Quỹ TBLF