ĐỘI NGŨ SGI CAPITAL

Khởi đầu là công ty liên doanh của hai định chế tài chính lớn tại Việt Nam – công ty quản lý quỹ nước ngoài hàng đầu và lâu đời tại Việt Nam.