ĐỘI NGŨ SGI CAPITAL

Khởi đầu là công ty liên doanh của hai định chế tài chính lớn tại Việt Nam – công ty quản lý quỹ nước ngoài hàng đầu và lâu đời tại Việt Nam.

Nguyễn Cao Hữu Trí

Chủ tịch HĐQT

Lê Chí Phúc

Tổng Giám đốc

Nguyễn Trung Thành

Giám đốc chiến lược

Hồng Nguyệt Minh

CFA, Trưởng phòng Đầu tư

Nguyễn Bảo Anh

Phó phòng Đầu tư

Lê Nguyễn Đăng Khoa

PM quản lý danh mục

Đinh Thị Mai

PM quản lý danh mục

Phan Thị Thu Hường

Chief dealer/Trader

Cao Thị Kim Nhạn

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Mai Hương

Trưởng phòng Hành chính Nhân sự