CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ

SGI Capital đang xúc tiến hoàn thiện hồ sơ xin phép Uỷ ban chứng khoán mở Quỹ mở Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Tăng trưởng Ballad Việt Nam.

Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Tăng trưởng Ballad Việt Nam hướng đến việc tối đa hóa giá trị danh mục đầu tư dựa trên việc phân bổ trọng điểm danh mục vào những cổ phiếu có những nền tảng tăng trưởng dài hạn.

Chiến lược đầu tư của Quỹ chú trọng phân bổ cao vào những cổ phiếu được xếp hạng cao trong khung đánh giá cơ bản gồm những yếu tố ít nhất gồm: minh bạch về quản trị, tính lành mạnh của bảng cân đối kế toán, khả năng sinh lời trong dài hạn có tính tới yếu tố ngành và kinh tế vĩ mô, và những yếu tố định giá. Việc tăng hoặc giảm tỷ trọng của Quỹ sẽ được dựa trên những đánh giá về cả khung cơ bản của cổ phiếu và những yếu tố tổng thể của thị trường. Quỹ cân nhắc sử dụng công cụ phái sinh ở một tỷ lệ hợp lý để hỗ trợ việc phòng ngừa những đợt giảm giá. Yếu tố chủ đạo giúp Quỹ có kỳ vọng lợi nhuận tốt hơn thị trường sẽ là việc lựa chọn được cổ phiếu của công ty được xếp hạng cao và toàn diện trong khung đánh giá.

ủy thác đầu tư

SGI Capital tự hào mang tới cho các khách hàng cá nhân và tổ chức tại SGI Capital một tỷ suất lợi nhuận vượt trội. Trung bình tài khoản uỷ thác của các khách hàng tại SGI Capital đạt hiệu suất đầu tư trước phí trên 20% năm giai đoạn 2013 – 2020 so với trung bình của Vnindex là 14%.

Khách hàng tới với dịch vụ Ủy thác đầu tư của SGI Capital sẽ được tận tình tư vấn về tình hình chung kinh tế vĩ mô, thị trường chứng khoán, nhận biết rủi ro và cách thức khuôn khổ tiếp cận đầu tư của công ty trước khi đi tới những kỳ vọng trong uỷ thác đầu tư. Dựa trên những hiểu biết đầy đủ trên, khách hàng sẽ cùng với SGI Capital thống nhất về mục tiêu, cách thức thực hiện và quy trình kiểm soát rủi ro.

Liên hệ: Bà Phan Thị Thu Hường

              Điện thoại: 024 3724 5785

              Email: hcns@sgicapital.com.vn

tư vấn đầu tư

SGI Capital cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán với chú trọng vào cổ phiếu niêm yết cho các tổ chức trong và ngoài nước. Với thế mạnh hệ thống dữ liệu và kinh nghiệm đầu tư, SGI Capital hỗ trợ khách hàng hoàn thiện phân tích toàn diện doanh nghiệp niêm yết. Các phân tích trên sẽ giúp tìm ra chiến lược đầu tư phù hợp và tạo nên những lợi thế trong thực thi.

Liên hệ: Ông Nguyễn Trung Thành

              Điện thoại: 024 3724 5785

              Email: hcns@sgicapital.com.vn