Công bố thông tin

Thông báo về việc chốt quyền tham dự Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2022 của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Tăng trưởng Ballad Việt Nam (“TBLF”)

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

Tài Liệu

  • Công bố thông tin về ngày chốt danh sách nhà đầu tư tham dự Đại hội NĐT thường niên của Quỹ TBLF