Công bố thông tin

Tài liệu Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2022 của Quỹ TBLF

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư SGI (“SGIC”) xin thông báo tới Quý Nhà đầu tư về việc Đại hội Nhà đầu tư thường niên Quỹ Đầu tư Cổ phiếu tăng trưởng Ballad Việt Nam (“TBLF”) năm 2022 sẽ được tổ chức thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Quý Nhà đầu tư in Phiếu lấy ý kiến Nhà đầu tư và cho ý kiến biểu quyết, ký xác nhận (hoặc đóng dấu nếu là nhà đầu tư tổ chức). Gửi Phiếu lấy ý kiến qua đường bưu điện trước ngày 21/04/2022 (ngày gửi ý kiến trả lời tính theo dấu bưu điện):

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ SGI

Địa chỉ tại Hà Nội: Tầng 2, Tòa nhà The Terra, Số 83 Hào Nam, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội (Chị Nguyễn Thị Mười: 0989-210-276).
Địa chỉ tại Thành phố Hồ Chí Minh: Tầng trệt, Tòa nhà May Plaza, 63D Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh (Chị Cao Thị Kim Nhạn: 0918-177-006).

Tài Liệu

  • 1. Thông báo tổ chức Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2022 Quỹ TBLF
  • 2. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2021 Quỹ TBLF
  • 3. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2021 của Ban đại diện Quỹ TBLF
  • 4.1. Báo cáo tài chính năm 2021
  • 4.2. Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2021
  • 5. Tờ trình Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2022
  • 6. Tờ trình Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2022 về sửa đổi Bản cáo bạch
  • 7. Phiếu lấy ý kiến Nhà đầu tư
  • 8. Dự thảo - Bản cáo bạch sửa đổi
  • 9. Nghị quyết ĐHNĐT TBLF 2022 (Dự thảo)