Công bố thông tin

Công bố thông tin về ngày chốt danh sách Nhà đầu tư tham dự Đại hội Nhà đầu tư Quỹ đầu tư Cổ phiếu Tăng trưởng Ballad Việt Nam thường niên năm 2023

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

Tài Liệu

  • Công bố thông tin về ngày chốt danh sách Nhà đầu tư tham dự Đại hội Nhà đầu tư Quỹ đầu tư Cổ phiếu Tăng trưởng Ballad Việt Nam thường niên năm 2023