Công bố thông tin

Thông báo về việc chốt quyền tham dự Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2022 của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Tăng trưởng Ballad Việt Nam (“TBLF”)

Báo cáo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của người có liên quan của người nội bộ của quỹ đại chúng – Bà Hoàng Bích Liên