Về chúng tôi

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư SGI (tên giao dịch SGI Capital) là công ty quản lý quỹ chuyên về vốn cổ phần niêm yết tại Việt Nam.

Được thành lập từ năm 2008, Công ty tự hào là một trong những công ty quản lý quỹ có tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư ủy thác và vốn tự có vượt trội so với thị trường trong 5 năm trở lại đây. SGI Capital có tư duy đầu tư cởi mở và linh hoạt, và triết lý đồng lợi ích cùng các nhà đầu tư.

Xem thêm

đội ngũ

Đội ngũ SGI Capital gồm 16 nhân viên với 10 nhân sự bộ phận đầu tư có trung bình 10 năm kinh nghiệm trong ngành tài chính và hơn 5 năm làm việc tại công ty

Nguyễn Cao Hữu Trí

Chủ tịch HĐQT

Lê Chí Phúc

Tổng Giám đốc

Nguyễn Trung Thành

Giám đốc chiến lược

Hồng Nguyệt Minh

CFA, Trưởng phòng Đầu tư

Nguyễn Bảo Anh

Phó phòng Đầu tư

Đinh Thị Mai

PM quản lý danh mục

Lê Nguyễn Đăng Khoa

PM quản lý danh mục

Phan Thị Thu Hường

Chief dealer/Trader

Cao Thị Kim Nhạn

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Mai Hương

Trưởng phòng Hành chính Nhân sự