Về chúng tôi

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư SGI (tên giao dịch SGI Capital) là công ty quản lý quỹ chuyên về vốn cổ phần niêm yết tại Việt Nam.

Được thành lập từ năm 2008, Công ty tự hào là một trong những công ty quản lý quỹ có tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư ủy thác và vốn tự có vượt trội so với thị trường trong 5 năm trở lại đây. SGI Capital có tư duy đầu tư cởi mở và linh hoạt, và triết lý đồng lợi ích cùng các nhà đầu tư.

Xem thêm