The Ballad Fund

Quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng Ballad Việt Nam hướng tới việc đạt được lợi nhuận bền vững nhờ phân bổ vốn vào những công ty đầu ngành và có mức tăng trưởng nhanh của Việt Nam. Những lợi ích khi đầu tư vào quỹ mở Ballad Việt Nam:

    • Tài sản là cổ phiếu doanh nghiệp hàng đầu.
    • Thanh khoản dễ dàng.
    • Không yêu cầu vốn lớn.
    • Minh bạch trong quản trị tiền và đầu tư.
Giấy phép hoạt động Quỹ: Số 44/GCN-UBCK cấp ngày 19/11/2021
Ngày giao dịch tiếp theo: Thứ 3, ngày 07/05/2024
Đặt lệnh Mua/Bán: Nhà đầu tư đặt lệnh tại đại lý trước 14h30 ngày 06/05/2024
Chuyển tiền MUA: Nhà đầu tư chuyển tiền trước 16h30 ngày 06/05/2024

Lưu ý: Những lệnh đặt mua/bán hoặc chuyển tiền sau thời gian trên sẽ được tự động chuyển đến ngày giao dịch tiếp theo.

Tổng quan Hướng dẫn mua Báo cáo định kỳ

đội ngũ

Đội ngũ SGI Capital gồm 16 nhân viên với 10 nhân sự bộ phận đầu tư có trung bình 10 năm kinh nghiệm trong ngành tài chính và hơn 5 năm làm việc tại công ty

Nguyễn Cao Hữu Trí

Chủ tịch HĐQT

Lê Chí Phúc

Tổng Giám đốc

Nguyễn Trung Thành

Giám đốc chiến lược

Hồng Nguyệt Minh

Trưởng phòng Đầu tư, CFA

Lê Nguyễn Đăng Khoa

PM quản lý danh mục

Phan Thị Thu Hường

COO / Chief Dealer

Cao Thị Kim Nhạn

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Mai Hương

Trưởng phòng Hành chính Nhân sự