Giới thiệu Quỹ đầu tư Cổ phiếu tăng trưởng Ballad Việt Nam

(Đợt phát hành lần đầu ra công chúng – IPO)

Giấy chứng nhận chào bán: Số 184/GCN-UBCK ngày 20/09/2021
Ngày bắt đầu IPO: 01/10/2021
Ngày kết thúc IPO: dự kiến 31/10/2021
Số vốn huy động dự kiến: không giới hạn (tối thiểu 50 tỷ đồng)
Thời gian Quỹ chính thức hoạt động: trong tháng 11/2021

Lịch sử thị trường chứng khoán thế giới và Việt Nam cho thấy thị trường chứng khoán mang lại lợi nhuận dài hạn trung bình 10-15%/năm, cao hơn đáng kể so với lợi suất tiền gửi tiết kiệm cũng như các kênh tài sản tài chính khác như vàng, ngoại tệ, và trái phiếu. Quỹ Đẩu tư cổ phiếu tăng trưởng Ballad Việt Nam được thành lập và SGIC quản lý với mục đích cung cấp cho khách hàng một lựa chọn để đầu tư và tích lũy tài sản dài hạn vào những doanh nghiệp tốt nhất của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Hướng dẫn mua

đội ngũ

Đội ngũ SGI Capital gồm 16 nhân viên với 10 nhân sự bộ phận đầu tư có trung bình 10 năm kinh nghiệm trong ngành tài chính và hơn 5 năm làm việc tại công ty

Nguyễn Cao Hữu Trí

Chủ tịch HĐQT

Lê Chí Phúc

Tổng Giám đốc

Nguyễn Trung Thành

Giám đốc chiến lược

Hồng Nguyệt Minh

Trưởng phòng Đầu tư, CFA

Lê Nguyễn Đăng Khoa

PM quản lý danh mục

Đinh Thị Mai

PM quản lý danh mục

Phan Thị Thu Hường

Chief dealer/Trader

Cao Thị Kim Nhạn

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Mai Hương

Trưởng phòng Hành chính Nhân sự