Về chúng tôi

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư SGI (“SGI Capital”) được thành lập năm 2008 là một công ty quản lý quỹ chuyên về vốn cổ phần tại Việt Nam. Công ty tự hào đã cung cấp dịch vụ quản lý tài sản và tư vấn đầu tư chuyên nghiệp cho các khách hàng tổ chức và cá nhân với hiệu quả vượt trội so với thị trường chung.

Đội ngũ điều hành và cổ đông Công ty tin tưởng sâu sắc vào sự phát triển đi lên mạnh mẽ của nền kinh tế và xã hội Việt Nam trong nhiều năm tới. SGI Capital muốn được tham gia và đóng góp vào quá trình phát triển đó thông qua hoạt động phân bổ vốn đầu tư và các dịch vụ tư vấn mà SGI Capital thực hiện. SGI Capital có tư duy đầu tư cởi mở, triết lý đầu tư hướng tới đầu tư bền vững và có trách nhiệm, tập trung phân bổ vốn vào những doanh nghiệp xuất sắc nhất, những đại diện ưu tú cho sự phát triển đi lên của nền kinh tế.

Xem thêm

đội ngũ

Đội ngũ SGI Capital gồm 16 nhân viên với 10 nhân sự bộ phận đầu tư có trung bình 10 năm kinh nghiệm trong ngành tài chính và hơn 5 năm làm việc tại công ty

Nguyễn Cao Hữu Trí

Chủ tịch HĐQT

Lê Chí Phúc

Tổng Giám đốc

Nguyễn Trung Thành

Giám đốc chiến lược

Hồng Nguyệt Minh

Trưởng phòng Đầu tư, CFA

Lê Nguyễn Đăng Khoa

PM quản lý danh mục

Đinh Thị Mai

PM quản lý danh mục

Phan Thị Thu Hường

Chief dealer/Trader

Cao Thị Kim Nhạn

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Mai Hương

Trưởng phòng Hành chính Nhân sự